Architektonický ateliér IN STYLE STUDIO vznikol v roku 2004

Mojou snahou je porozumieť požiadavkám klienta, pochopiť jeho predstavy a následne mu poskytnúť čo najlepšie služby v oblasti architektúry a dizajnu. Prvoradým cieľom je investorova spokojnosť a zakončenie celej spolupráce hodnotným architektonickým dielom. Do mojej činnosti patria projekty rodinných a bytových domov, návrhy interérov všetkých typov a riešenie exteriérov a fasád. Verím, že sa po oboznámení s mojimi projektami rozhodnete pre spoluprácu a dáme vašim predstavám reálne kontúry.

Ing. arch.Peter Džermanski

Čo navrhujem

Rodinné a bytové domy

Projekty domov môžu byť od tých najjednoduchších, ekonomicky riešených, cez bežný štandard až po luxusné vily. Je na klientovi, aby sa rozhodol v akom štýle bude dom realizovaný. Architekt môže vypracovať návrhy v tradičnej aj modernej podobe. Taktiež nie je problém zakomponovať do riešenia prvky prímorského či vidieckeho štýlu.

Interiéry

Návrhy interiérov riešim individuálne. Stvárnenie môže mať moderný, tradičný, vidiecky alebo provensálsky štýl. Klient vyberie smerovanie dizajnu interiéru tak, aby po jeho realizácii cítil, že je priestor ušitý na mieru. Navrhujem dizajn domov, bytov, obchodov, komerčných priestorov, kancelárii a pod.

Exteriéry a fasády

Realizácie fasád sú konečnou fázou výstavby. Tu vie ateliér navrhnúť optimálne riešenie z hľadiska návrhu dizajnu, farebnosti a mareriálového prevedenia fasády. Tiež navrhujem terénne úpravy okolo objektov. Výber zelene a finalizáciu nechávam na kolegov a odborníkov z oblasti záhradnej architektúry.

Spôsob spolupráce

  • Stretnutie a zadanie

  • Architektonická štúdia

  • Projekt

  • Odovzdanie a realizácia

Na prvom stretnutí, ktoré je najlepšie zrealizovať na stavebnom pozemku alebo v priestore riešeného interiéru, sa dôkladne oboznámim s danými podmienkami. Je to dôležité k tomu, aby bol naplno využitý potenciál parcely, prípadne priestoru. Následne klient povie svoje predstavy a požiadavky. Dohodneme si platobné a termínové podmienky. Týmto prvá fáza končí a nasleduje vypracovanie architektonickej štúdie.

Architektonická štúdia domu je najdôležitejšou časťou celého procesu. Presne určuje ako bude dielo vyzerať, jeho dizajn, koľko bude stáť a klientovi veľmi názorne ukáže formou vizualizácii čo mu architekt navrhol. Štúdia je prezentovaná dispozičným riešením, situáciou, vizualizáciami prípadne inými potrebnými výkresmi. Pri interiéroch sú to fotorealistické vizualizácie každej miestnosti v dostatočne výpovednom množstve. Štúdiu môže klient samozrejme pripomienkovať. Koncom tejto etapy je klientom odsúhlasená verzia návrhu interiéru alebo domu. Nasleduje projekt.

Projektová fáza prebieha spravidla bez nutnosti klientovho aktívneho prístupu. Architekt zabezpečí komplet vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá je potrebná na vydanie stavebného povolenia a na samotnú realizáciu diela. Projekt domu obsahuje všetky potrebné časti ako sú projekty inžinierskych sietí a prípojok, posudky, prípadne rozpočet a výkaz výmer. Tie sú dodávané stabilným tímom odborných projektantov. Presný rozsah projektovej dokumentácie vyplynie z potrieb daného diela.

Projekt je odovzdaný v 5-tich  vyhotoveniach. Je možnosť dodať projekt aj na CD nosiči. Architekt je k dispozícii počas vybavovania stavebného povolenia, pre prípad potrebného doplnenia projektovej dokumentácie, alebo odbornej konzultácie. Pri realizácii je poskytovaný autorský dozor. Viem zabezpečiť celú radu osvedčených dodávateľov a realizátorov pre kvalitnú realizáciu diela.

Najnovšie projekty

0

plocha v m2

0

projektov

0

klientov

0

hodín

Kontakt

    Ing. arch. Peter Džermanski

    tel.:+421 905 795 373